Verwijzers

De zelfstandige psychiaters in Utrecht willen laagdrempelig bereikbaar zijn voor huisartsen, psychologen en andere behandelaren die willen overleggen of een patiënt willen verwijzen. Meerdere psychiaters bieden daarnaast de mogelijkheid van een eenmalig intercollegiaal consult. Op de ledenlijst vind je namen en contactgegevens van een psychiater bij je in de buurt. Telefonisch overleg werkt goed om snel te komen tot afspraken of advies.

Het aanvragen van een consultatie gebeurt rechtstreeks bij de psychiater. Na het consult krijgt de aanvrager een factuur van de psychiater. Informeer vooraf naar het tarief dat de psychiater voor deze dienst hanteert. Voor deelnemers aan de Raamovereenkomst van de Huisartsen Utrecht Stad verloopt aanvraag en vergoeding via Ksyos.

De zelfstandig gevestigde psychiaters vinden persoonlijk contact met verwijzers belangrijk. In de rubriek Uitgelicht krijg je een idee van de verscheidenheid van onze leden.

Uitgelicht

Ontmoet?