Regelgeving

Wetten

Bij behandeling door een psychiater zijn een aantal wetten van toepassing. Voor een zelfstandig psychiater zijn dit met name de wet BIG en de WGBO. De wetten regelen de rechten en plichten van een patiënt en behandelaar. Belangrijke onderdelen zijn het beroepsgeheim, de plicht elkaar goed te informeren, het recht op inzage in en correctie van het dossier, het recht op een second opinion en het recht een klacht in te dienen. Een aantal rechten bespreken we hieronder. Via de eerder genoemde links is meer informatie te vinden.

Beroepsgeheim

Een psychiater heeft een beroepsgeheim, dus alles wat je met hem of haar bespreekt is vertrouwelijk. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming kan informatie over de behandeling gedeeld worden met andere behandelaren (bv. huisarts, bedrijfsarts, specialist) of betrokken instanties (bv. arbodienst, verzekeraar). Informatie kan alleen gedeeld worden met personen die ook een beroepsgeheim hebben.

Klachten

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft een klachtenregeling, zie het klachtenreglement. Als je een klacht hebt, kun je die het beste eerst met je behandelaar bespreken. Wanneer je ontevreden bent over de afhandeling van je klacht, kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVvP, via klachtenfunctionaris@nvvp.net of 030-2823303.

Wordt je klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet voldoende opgelost, dan kun je de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag. Ook bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege.

Uitgelicht

Ontmoet?