Vergoeding

Behandeling door een psychiater valt onder de basisverzekering en wordt meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Eis is dat je verwezen bent door een arts (huisarts, specialist of bedrijfsarts) of een andere behandelaar die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De kosten van je behandeling tellen mee voor je eigen risico.

De kosten voor behandeling in de GGZ worden bepaald door het Zorg Prestatie Model (ZPM). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft per type behandelaar (psychiater, psycholoog, etc.), tarieven vastgesteld. De tarieven voor een zelfstandig gevestigd psychiater staan vermeld in de onderstaande tabel. In de genoemde tarieven is ook alle indirecte tijd verrekend. Indirecte tijd is de tijd voor verslaglegging, uitschrijven van recepten en overleg met andere behandelaren en de huisarts. Elke maand komt er een rekening.

Wel of geen contract

Als je psychiater wel een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar, declareert hij of zij de behandelkosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Je hoeft dan zelf niets te betalen. Zorgverzekeraars passen bij een contract altijd een korting toe op de tarieven van de NZa. De psychiater krijgt dan niet het volledige tarief uitbetaald.

Als je psychiater geen contract heeft met je zorgverzekeraar, ontvang je de maandelijkse factuur zelf. Jij betaalt deze rekening aan je psychiater en je dient de factuur in bij je zorgverzekeraar. In het geval van een echte restitutiepolis zal de zorgverzekeraar het hele bedrag vergoeden. In het geval van een natura- of een combinatiepolis vergoedt de zorgverzekeraar slechts een deel van het NZa tarief. Het andere deel moet je dan (grotendeels) zelf betalen. Elke psychiater moet op zijn / haar website vermelden met welke zorgverzekeraars er wel of niet contracten zijn afgesloten.

Tabel NZA-tarieven 2024

Tijdsduur consultConsult Diagnostiek      Consult Behandeling
van   5 tot en met  14 minuten           68,02          53,11
van 15 tot en met  29 minuten         116,05          94,07
van 30 tot en met  44 minuten         188,30        157,76
van 45 tot en met  59 minuten          261,75        223,18
van 60 tot en met  74 minuten         301,42        265,70
van 75 tot en met  89 minuten         367,08        326,96
van 90 tot en met 119 minuten         450,09        399,43
vanaf 120 minuten         625,31        570,59

Lees hier meer over regelgeving.

Uitgelicht

Ontmoet?